Självstudier och hjälp

Villkor för användning

Upphovsrätt © kalkylbladsprogram
ExcelAnalyzer
Alla rättigheter förbehållna

Licensavtal för slutanvändare för ExcelAnalyzer

Avtal: Excel Finance Holding BV-handel
som Kalkylprogram
Genom att installera ExcelAnalyzer-programvara samtycker du till att
vara bunden av de juridiska villkoren i detta avtal.
Om du inte godkänner villkoren i detta avtal, installera inte ExcelAnalyzer-programvara.

Viktigt – läs
noga:
Detta licensavtal (”Avtalet”) är ett juridiskt avtal mellan dig (antingen en enskild person eller en enda enhet) och Kalkylprogram som avser ExcelAnalyzer-programvaran, vilket inkluderar datorprogramvara och, beroende på vad som är tillämpligt, tillhörande media, tryckt material och elektronisk dokumentation
(”programvaran”).

Programvaruversioner:
Testversion och
Registrerad version
ExcelAnalyzer finns i två versioner, en Testversion och en Registered (betald) version. Med förbehåll för villkoren i detta avtal har du härmed licens att använda Testversionen av ExcelAnalyzer i utvärderingssyfte utan kostnad i högst 30 dagar. När utvärderingsperioden har gått ut måste du registrera dig för att fortsätta använda programvaran. För att registrera det är nödvändigt att kontakta Kalkylbladsprogram.

Licensens sikt är 1-år och för fortsatt användning måste licensen förnyas (betalas) årligen.

Licensvillkor:
Efter godkännande av detta avtal ger Kalkylprogram dig icke-exklusiv rätt att installera och använda programvaran i enlighet med villkoren i detta avtal. Detta kan användas antingen på individuell basis eller i en nätverksmiljö.

Kunden ska säkerställa att varje användare ska få tillgång till Programvaran med ett användar-ID och en licensnyckel som är unik för den användaren.
Programvaran innehåller en Licensnyckel och annan teknik som är utformad för att förhindra obehörig användning och kopiering, inklusive utan begränsning för att genomdriva begränsningar för antal användare. Denna teknik kan förhindra användning av Programvaran som inte är tillåten. Du samtycker till att inte kringgå eller försöka kringgå några sådana anti-kopieringsmekanismer.

Använd på en PC
eller Network:
Du får installera fler kopior på andra datorer, och du får tillgång till och använda Programvaran på dessa platser. Om du är en enhet snarare än en individ, kan du ge anställda, studenter eller andra som betjänas av din organisation tillstånd att använda programvaran förutsatt att de är medvetna om och samtycker till villkoren i detta avtal.

Du får också installera och få tillgång till versionen av Programvaran via ett internt nätverk som tillhandahåller dig har erhållit licenser av Programvaran för alla arbetsstationer och klient/serverterminaler som kommer att ha tillgång till Programvaran.

Andra begränsningar:
Du får inte sälja, hyra ut, leasa, andrahandsuthyrning, låna ut eller underlicensera Programvaran i något ärende. Du får inte kopiera eller distribuera kopior av Programvaran utan avgift förutsatt att denna Licens medföljer alla kopior av Programvaran. Om en uppdatering av Programvaran blir tillgänglig och du erhåller den får du inte använda förhandsversion(er) av Programvaran.

Du får inte bakåtkompilera, dekompilera eller demontera Programvaran eller skapa härledda verk från Programvaran.

Kalkylprogramvara kan ge dig supporttjänster som är relaterade till Programvaran (”Supporttjänster”) i form av e-postsupport. Alla kompletterande programvarukod som tillhandahålls dig som en del av Supporttjänsterna kommer att betraktas som en del av programvaran och omfattas av villkoren i detta avtal. När det gäller teknisk information som du tillhandahåller kalkylprogramvara i samband med Supporttjänsterna kan Kalkylbladsprogramvara använda sådan information för sina affärsändamål, inklusive för produktsupport och utveckling.

Du får inte överföra dina rättigheter (inklusive alla uppdateringar) enligt detta Avtal.

Utan att det påverkar eventuella andra rättigheter kan Kalkylbladsprogram säga upp detta avtal om du inte följer villkoren i detta avtal. I sådana fall måste du, med möjlighet av Kalkylbladsprogram, antingen återgå till Kalkylbladsprogram eller förstöra alla kopior av Programvaran och alla dess delar.

Styrande lag:
Detta avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Nederländerna. Eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal skall lämnas till den exklusiva behörigheten för distriktsdomstolen i Amsterdam, Nederländerna, med förbehåll för överklagande och överklagande i högre instans.

Äganderätt

Upphovsrätt:
All titel och upphovsrätt i och till Programvaran (inklusive, utan begränsning, eventuella bilder, fotografiskt material, animeringar, video, ljud, musik eller text som införlivats i Programvaran), tillhörande media och tryckt material, och eventuella kopior av Programvaran ägs av Kalkylprogram. Programvaran skyddas av upphovsrättslagar och internationella fördragsbestämmelser. Därför måste du behandla Programvaran som allt annat upphovsrättsskyddat material, förutom att du får kopiera programvarudelen av produkten till en datorhårddisk för installationsändamål förutsatt att den används enligt specifikt, och omfattas av, bestämmelserna i detta Avtal. Alla upphovsrättsmeddelanden måste finnas på någon kopia av Programvaran och får inte ändras. Du får inte replikera något material som medföljer Programvaran.

Inlagor:
Skulle du besluta att överföra till Kalkylprogram på något sätt eller av något media något material eller annan information (inklusive, utan begränsning, idéer, koncept eller tekniker för nya eller förbättrade tjänster och produkter), oavsett om som information, feedback, data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande, du accepterar sådana inlagor är obegränsade och kommer att anses icke-konfidentiella och du automatiskt bevilja Kalkylbladsprogram och dess tilldelar en icke-exklusiv , royaltyfri, världsomspännande, evig, oåterkallelig licens, med rätt till underlicens, att använda, kopiera, överföra, distribuera, skapa härledda verk av, visa och utföra samma.

Begränsad garanti och
ansvarsfriskrivning:
Programvaran tillhandahålls ”i dess nuvarande lydning” och Kalkylprogrammjukt friskriver alla andra garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, några underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Allt ansvar för Spreadsheetsoftware för en defekt kopia av programvaran kommer att begränsas uteslutande till ersättning av din kopia av programvaran med en annan kopia av programvaran.

Under inga omständigheter kommer Kalkylbladsprogramvara (eller dess leverantörer) att vara ansvarig gentemot dig för eventuella indirekta, följdskador, tillfälliga eller särskilda skador (inklusive i varje enskilt fall, men inte begränsat till, skador för eventuella förlorade vinster, förlorad tid, förlust av affärer, affärsavbrott eller liknande), även om Kalkylbladsmjukvara har underrättats om möjligheten av sådana skador, eller för eventuella krav från någon tredje part.

Om du har några frågor som rör programvaran eller detta avtal, kan du e-post:

Maarten Bessems MSc.
VD Kalkylbladsprogram
maarten.bessems@spreadsheetsoftware.com
Maastricht, Nederländerna
Handelskammarens nummer (Excel Finance Holding BV): 73018112
www.spreadsheetsoftware.com

Njut av att använda ExcelAnalyzer för högre kvalitet och Felfria kalkylblad