Zelfstudies en help

Gebruiksvoorwaarden

Copyright © Spreadsheetsoftware
ExcelAnalyzer (ExcelAnalyzer)
Alle rechten voorbehouden

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor ExcelAnalyzer

Overeenkomst: Excel Finance Holding BV
handelt als Spreadsheetsoftware
Door ExcelAnalyzer-software te installeren, stemt u ermee in
gebonden te zijn aan de wettelijke voorwaarden van deze overeenkomst.
Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, installeer dan geen ExcelAnalyzer-software.

Belangrijk – lees
zorgvuldig:
Deze licentieovereenkomst (de “overeenkomst”) is een juridisch contract tussen u (een individu of één entiteit) en spreadsheetsoftware met betrekking tot de ExcelAnalyzer-software, die computersoftware en, indien van toepassing, bijbehorende media, gedrukt materiaal en elektronische documentatie omvat
(“de Software“).

Softwareversies:
Proefversie en
geregistreerde versie
ExcelAnalyzer is beschikbaar in twee versies, een proefversie en een geregistreerde (betaalde) versie. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u hierbij een licentie om de proefversie van ExcelAnalyzer maximaal 30 dagen gratis te gebruiken voor evaluatiedoeleinden. Nadat de proefperiode is verstreken, moet u zich registreren om de software te kunnen blijven gebruiken. Om te registreren is het noodzakelijk om contact op te nemen met Spreadsheetsoftware.

De looptijd van de licentie is 1 jaar en voor voortgezet gebruik moet de licentie jaarlijks worden verlengd (betaald).

Licentievoorwaarden:
Na aanvaarding van deze overeenkomst verleent Spreadsheetsoftware u het niet-exclusieve recht om de Software te installeren en te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst. Dit kan op individuele basis of in een netwerkomgeving worden gebruikt.

De klant zorgt ervoor dat elke gebruiker toegang heeft tot de software met een gebruikersnaam en licentiesleutel die uniek is voor die gebruiker.
De software bevat een licentiesleutel en andere technologie die is ontworpen om ongeautoriseerd gebruik en kopiëren te voorkomen, inclusief zonder beperking om beperkingen voor het aantal gebruikers af te dwingen. Deze technologie kan het gebruik van de Software voorkomen dat niet is toegestaan. U stemt ermee in dergelijke anti-kopieermechanismen niet te omzeilen of te proberen te omzeilen.

Gebruik op een pc
of netwerk:
U meer exemplaren op andere computers installeren en u de software op die locaties openen en gebruiken. Als u een entiteit bent in plaats van een individu, u werknemers, studenten of anderen die door uw organisatie worden bediend, machtigen om de Software te gebruiken, op voorwaarde dat ze op de hoogte zijn van en instemmen met de voorwaarden van deze overeenkomst.

U de versie van de Software ook installeren en openen via een intern netwerk, mits u licenties hebt verkregen van de Software voor alle werkstations en client/serverterminals die toegang hebben tot de Software.

Andere beperkingen:
U mag de Software in geen geval verkopen, huren, leasen, onderverhuren, uitlenen of onderverhuren. U mag geen kopieën van de Software kosteloos kopiëren of distribueren, mits deze licentie alle kopieën van de Software vergezelt. Als er een update van de Software beschikbaar komt en u deze verkrijgt, mag u geen eerdere versie(s) van de Software gebruiken.

U mag de software niet reverse engineeren, decompileren of demonteren of afgeleide werken maken van de Software.

Spreadsheetsoftware kan u ondersteunende diensten bieden met betrekking tot de Software (‘Support Services’) in de vorm van e-mailondersteuning. Elke aanvullende softwarecode die u wordt verstrekt als onderdeel van de Ondersteuningsdiensten, wordt beschouwd als onderdeel van de Software en onder de algemene voorwaarden van deze overeenkomst. Met betrekking tot technische informatie die u aan spreadsheetsoftware verstrekt in verband met de Support Services, kan Spreadsheetsoftware dergelijke informatie gebruiken voor zakelijke doeleinden, ook voor productondersteuning en -ontwikkeling.

U mag uw rechten (inclusief alle updates) in het kader van deze overeenkomst niet overdragen.

Onverminderd andere rechten kan spreadsheetsoftware deze overeenkomst beëindigen als u niet voldoet aan de algemene voorwaarden van deze overeenkomst. In dat geval moet u, naar keuze van Spreadsheetsoftware, terugkeren naar spreadsheetsoftware of alle kopieën van de Software en alle onderdelen ervan vernietigen.

Bestuursrecht:
Deze overeenkomst wordt beheerst door en wordt uitgelegd overeenkomstig de nederlandse wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit of in verband met deze overeenkomst ontstaat, wordt voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam, onder voorbehoud van beroep en beroep in de hogere gevallen.

Eigendomsrechten

Auteursrecht:
Alle titels en auteursrechten in en op de Software (inclusief, zonder beperking, afbeeldingen, fotomateriaal, animaties, video, audio, muziek of tekst die in de Software zijn opgenomen), de bijbehorende media en gedrukt materiaal, en eventuele kopieën van de Software zijn eigendom van Spreadsheetsoftware. De Software wordt beschermd door auteursrechten en internationale verdragsbepalingen. Daarom moet u de Software behandelen zoals elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal, behalve dat u het softwaregedeelte van het product op een harde computer kopiëren voor installatiedoeleinden, mits het wordt gebruikt zoals gespecificeerd en onderworpen is aan de bepalingen van deze overeenkomst. Alle auteursrechtmeldingen moeten op een kopie van de Software worden weergegeven en mogen niet worden gewijzigd. U mag geen materialen repliceren die bij de Software horen.

Inzendingen:
Mocht u besluiten om op enigerlei wijze of via media materialen of andere informatie (waaronder, zonder beperking, ideeën, concepten of technieken voor nieuwe of verbeterde diensten en producten) naar spreadsheetsoftware te verzenden, of het nu gaat om informatie, feedback, gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties of dergelijke, u stemt ermee in dat dergelijke inzendingen onbeperkt zijn en als niet-vertrouwelijk worden beschouwd en u automatisch spreadsheetsoftware verleent en de software daarvan een niet-exclusieve , royalty-vrij, wereldwijd, eeuwigdurende, onherroepelijke licentie, met het recht op sublicentie, te gebruiken, kopiëren, verzenden, distribueren, maken afgeleide werken van, weer te geven en hetzelfde uit te voeren.

Beperkte garantie en
disclaimer:
De software wordt geleverd “zoals het is” en Spreadsheetsoftware ontkent alle andere garanties, of uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, zonder beperking, eventuele impliciete garanties van merchantability of fitness voor een bepaald doel.

Elke aansprakelijkheid van Spreadsheetsoftware voor een defecte kopie van de software zal uitsluitend worden beperkt tot vervanging van uw exemplaar van de software met een andere kopie van de software.

In geen geval zal Spreadsheetsoftware (of haar leveranciers) aan u aansprakelijk zijn voor enige indirecte, gevolg, incidentele of bijzondere schade (ook niet in elk geval, maar niet beperkt tot, schade voor verloren winsten, verloren tijd, verlies van bedrijf, bedrijfsonderbreking of dergelijke), zelfs als Spreadsheetsoftware op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, of voor enige claim van een derde partij.

Als u vragen heeft over de software of deze overeenkomst, u een e-mail sturen naar:

Maarten Bessems MSc.
CEO Spreadsheetsoftware
maarten.bessems@spreadsheetsoftware.com
Maastricht, Nederland
Kamer van Koophandel nummer (Excel Finance Holding BV): 73018112
www.spreadsheetsoftware.com

Geniet van het gebruik van ExcelAnalyzer voor spreadsheets van hogere kwaliteit en foutloze spreadsheets