Självstudier och hjälp

Införandet
Formelanalysen

Självstudiekurs 1

Formelrapporten

Självstudiekurs 2

Granska och redigera modellen

Sammanfattningen av arbetsboken

Självstudiekurs 3

Sammanfattning av introarbetsboken och förklaring av rapporten Detaljerad

Självstudiekurs 4

Andra rapporten Sammanfattning av arbetsboken, rapporten Modellflöde